Welkom

Welkom op de website van de bedevaartstad Breda.
Juist in een tijd van ontkerkelijking bespeurt men een opleving van het fenomeen bedevaart. De Provincie Noord-Brabant kent vele kerken, kapellen en bedevaartplaatsen. Het zijn overblijfselen van weleer.
Ook Breda is een historische bedevaartstad. Ooit floreerde er de bedevaart van het Sacrament van Niervaert. Het laat-middeleeuwse gilde (1463) is in 2003 heropgericht en wil met kwalitatieve activiteiten verbinding leggen tussen historie en de hedendaagse spiritualiteit, die meer gericht is op persoonlijke ervaring.

Het gilde heeft zich ingezet voor de viering van het jubileum '750 jaar Sacramentsdag' in 2014. Het feest ontstond binnen de 'mystieke beweging' van de 13e eeuw op intigatie van de Luikse augustines Juliana van Cornillon. Zij stelde, in samenwerking met een jonge monnik, de teksten voor de liturgische gebeden en gezangen (officie) van dit feest op. Voor het eerst sinds de middeleeuwen werd in 2011 de vesper uit het oorspronkelijke 13e-eeuwse Sacramentdagsofficie in de liturgie uitgevoerd. Klik hier voor een verslag: Primeur in Breda Het Hoogfeest van Sacramentsdag werd vervolgens in 1264 door paus Urbanus IV opgenomen op de Universele Kerkelijke kalender. Het jubileum '750 jaar Sacramentsdag' is op maandag 2 december 2013 in Rome geopend met een bezichtiging - in de Archivio Segreto Vaticano - van deze pauselijke bulle Transiturus de hoc mundo. Op 24 augustus 2014 organiseerde het Gilde in Breda een wetenschappelijk symposium '750 jaar Sacramentsdag'.
Als vrucht van dit jubileum zet het Gilde de jaarlijkse Niervaertprocessie door de stad voort in de vorm van een Sacramentsprocessie op het Bredase Begijnhof.

Op de Dag van de Bedevaart, 15 juni 2017 worden de relieken van de heilige Juliana van Luik eenmalig vanuit Retinne naar het Begijnhof Breda overgebracht. De relieken worden tussen 12.00 en 17.00 uur in de Catharinakerk opgesteld en zullen na de mis van 20.00 uur in de Sacramentsprocessie over het Begijnhof worden meegedragen.