Welkom

Welkom op de website van de bedevaartstad Breda.
Juist in een tijd van ontkerkelijking bespeurt men een opleving van het fenomeen bedevaart. De Provincie Noord-Brabant kent vele kerken, kapellen en bedevaartplaatsen. Het zijn overblijfselen van weleer.
Ook Breda is een historische bedevaartstad. Ooit floreerde er de bedevaart van het Sacrament van Niervaert. Het laat-middeleeuwse gilde (1463) is in 2003 heropgericht en wil met kwalitatieve activiteiten verbinding leggen tussen historie en de hedendaagse spiritualiteit, die meer gericht is op persoonlijke ervaring.

In 2013 was het 550 jaar geleden dat het gilde werd opgericht. Dat jubileum werd op donderdag 30 mei 2013 in de Bredase Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk gevierd.

Het gilde heeft zich voorts ingezet voor de viering van het jubileum '750 jaar Sacramentsdag' in 2014. Het feest ontstond in de 13e eeuw op intigatie van de Luikse augustines Juliana van Cornillon. Zij stelde, in samenwerking met een jonge monnik, de teksten voor de liturgische gebeden en gezangen van dit feest op. Voor het eerst sinds de middeleeuwen werd in 2011 de vesper uit deze oorspronkelijke 13e-eeuwse Sacramentsliturgie in de liturgie uitgevoerd. Klik hier voor een reportage: Primeur in Breda Het Hoogfeest van Sacramentsdag werd vervolgens in 1264 door paus Urbanus IV opgenomen op de Universele Kerkelijke kalender. Het jubileum '750 jaar Sacramentsdag' is op maandag 2 december 2013 in Rome geopend met een bezichtiging - in de Archivio Segreto Vaticano - van deze pauselijke bulle Transiturus de hoc mundo.